Front cover image for Belgisch burgerlijk procesrecht 9 Rechterlijke inrichting : gerechtelijke functien, rechters, openbaar ministerie, griffiers, avoués, huissiers, advocaten, algemene regelen van rechtsbedeling en gerechtelijke organisatie, bijzondere inrichting van de verschillende rechtscolleges, hof van verbreking, hof van beroep, rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, vredegerecht, werkrechtersraad

Belgisch burgerlijk procesrecht 9 Rechterlijke inrichting : gerechtelijke functien, rechters, openbaar ministerie, griffiers, avoués, huissiers, advocaten, algemene regelen van rechtsbedeling en gerechtelijke organisatie, bijzondere inrichting van de verschillende rechtscolleges, hof van verbreking, hof van beroep, rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, vredegerecht, werkrechtersraad

Print Book, Dutch, [1957]
Uitg. Standaard-Boekhandel, Antwerpen [u.a.], [1957]
9
454 S.
1067984774