Front cover image for Belgisch burgerlijk procesrecht 6 Gedwongen tenuitvoerlegging : vrijwillige en gedwongen uitvoering, uitvoerbare kracht, berusting, aanbod van gerede betaling, borgstelling, vereffening van schadevergoeding, afrekening en verantwoording, lijfsdwang, uitvoering op zekerheidstellingen pandverwezenlijking, executoriaal beslag op roerende zaken, beslag op onroerende goederen, beding van dadelijke uitwinning

Belgisch burgerlijk procesrecht 6 Gedwongen tenuitvoerlegging : vrijwillige en gedwongen uitvoering, uitvoerbare kracht, berusting, aanbod van gerede betaling, borgstelling, vereffening van schadevergoeding, afrekening en verantwoording, lijfsdwang, uitvoering op zekerheidstellingen pandverwezenlijking, executoriaal beslag op roerende zaken, beslag op onroerende goederen, beding van dadelijke uitwinning

Print Book, Dutch, [1955]
Uitg. Standaard-Boekhandel, Antwerpen [u.a.], [1955]
6
498 S.
1068071572