Front cover image for Belgisch burgerlijk procesrecht 3 Bijzondere rechtsplegingen : openbare akten, huwelijk, scheiding, ontzetting nationaliteit, zakenrecht, onteigening, concordaat, faling, belastingen, kieszaken, kosteloze rechtspleging, nalatenschappen, burgelijke partij, rechtspleging op verzoekschrift

Belgisch burgerlijk procesrecht 3 Bijzondere rechtsplegingen : openbare akten, huwelijk, scheiding, ontzetting nationaliteit, zakenrecht, onteigening, concordaat, faling, belastingen, kieszaken, kosteloze rechtspleging, nalatenschappen, burgelijke partij, rechtspleging op verzoekschrift

Print Book, Dutch, [1953]
Uitg. Standaard-Boekhandel, Antwerpen [u.a.], [1953]
3
574 S.
1068100800