Front cover image for Belgisch burgerlijk procesrecht 4 Berechting : beraadslaging, stemming, vonnis, uitspraak, geschrift, kosten, uitvoerbaarheid bij voorraad, termijnen voor uitvoering, lijfsdwang, dwangsom, intresten en schadevergoeding, berechtingsgevolgen, gezag van gewijsde, motivering, evocatie, berechtingsnormen, souvereine waardering, verlenen van akte, gerechtelijke schuldvergelijking

Belgisch burgerlijk procesrecht 4 Berechting : beraadslaging, stemming, vonnis, uitspraak, geschrift, kosten, uitvoerbaarheid bij voorraad, termijnen voor uitvoering, lijfsdwang, dwangsom, intresten en schadevergoeding, berechtingsgevolgen, gezag van gewijsde, motivering, evocatie, berechtingsnormen, souvereine waardering, verlenen van akte, gerechtelijke schuldvergelijking

Print Book, Dutch, [1954?]
Uitg. Standaard-Boekhandel, Antwerpen [u.a.], [1954?]
4
416 S.
1070695717