Front cover image for Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw een landschappelijke, ecologische en klimatologische studie in historisch perspektief ; (with an English summary) 1 (1992)

Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw een landschappelijke, ecologische en klimatologische studie in historisch perspektief ; (with an English summary) 1 (1992)

Print Book, Undefined, uuuu
Algemeen Rijksarchief, Brussel, uuuu