Front cover image for Energija, toplota, nihanje in valovanje : učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 2

Energija, toplota, nihanje in valovanje : učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 2

Rudolf Kladnik (Author), Stane Kodba (Author, Photographer), Ivan Mitrevski (Illustrator), Slavko Sraka (Illustrator), Aleš Mohorič (Photographer), Mitja Kregar (Reviewer), Florjana Žigon (Reviewer)
Print Book, Slovenian, 2018
1. izd., 3. natis View all formats and editions
DZS, Ljubljana, 2018