Front cover image for 虛拟空间中的刑法理论 = The theory of criminal law in virtual space

虛拟空间中的刑法理论 = The theory of criminal law in virtual space

Ben shu gong fen shi zhang, zhu yao nei rong you : xu ni kong jian zhong de fan zui yan bian yu xing fa fa zhan ; xu ni kong jian de fa yi fa zhan yu guan jian ci jie du ; xu ni kong jian fan zui bang zhu xing wei yi hua de xing fa dui ce ; xu ni kong jian zhong guo ji xing fa gui ze jian gou de zhong guo li chang deng
Print Book, Chinese, 2018
社会科学文献出版社, Beijing Shi, 2018