Front cover image for Unge muslimske stemmer om tro og ekstremisme

Unge muslimske stemmer om tro og ekstremisme

Boka søker å løfte fram stemmer fra majoriteten av unge muslimer, med moderate syn på og holdninger knyttet til sin egen tro. Tekstene rommer refleksjoner omkring deres personlige tro, gruppetilhørighet, deres syn på jihadisme og deres egen religiøse praksis. Slik viser boka også hvordan norske muslimer fortolker islam, og at spekteret rommer variasjoner. Tekstene søker også å synliggjøre de muslimske miljøene i Norge sin systematiske innsats i arbeidet mot religiøs ekstremisme, særlig gjennom arbeidet med fortolkningen av islams tekster. Omtalen er utarbeidet av BS
Print Book, Norwegian Bokmål, 2018
Universitetsforl, Oslo, 2018