Front cover image for Les Vies des hommes illustres

Les Vies des hommes illustres

Print Book, French, 1849
Chez Firmin Didot Frères, Paris, 1849
2 volums 614; 606 pàgines 25 cm
1090906343
Text a 2 cols
Traducció de l'original en grec