Front cover image for Abraham Kemps Leven der doorluchtige heeren van Arkel, ende jaar-beschrijving der stad Gorinchem, heerlijkheyd, ende lande van Arkel, onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland, tot den jare 1500 : daar by gevoegd ... de vryheden, keuren, hant-vesten, gewoonten, herkomen ende gewijsdens. Mitsgaders, de regeerders ... tot desen jegenwoordigen jare 1655. toe

Abraham Kemps Leven der doorluchtige heeren van Arkel, ende jaar-beschrijving der stad Gorinchem, heerlijkheyd, ende lande van Arkel, onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland, tot den jare 1500 : daar by gevoegd ... de vryheden, keuren, hant-vesten, gewoonten, herkomen ende gewijsdens. Mitsgaders, de regeerders ... tot desen jegenwoordigen jare 1655. toe

Print Book, Dutch, 1656
voor Paulus Vink, Tot Gorinchem, 1656