Front cover image for Dicționar de lagăr

Dicționar de lagăr

Print Book, Romanian, 1982
Cartea Românească, [Bucharest], 1982