Front cover image for První list Korintským

První list Korintským

Ladislav Tichý (Commentator for written text)
Print Book, Czech, 2019
1. vydání
Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, Praha, 2019