Front cover image for První Samuelova : tragická postava na královském trůnu

První Samuelova : tragická postava na královském trůnu

Petr Chalupa (Commentator for written text)
Print Book, Czech, 2018
1. vydání
Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, Praha, 2018