Front cover image for Genesis I : 1,1-6,8 : když na počátku Bůh řekl do tmy...

Genesis I : 1,1-6,8 : když na počátku Bůh řekl do tmy...

Martin Prudký (Commentator for written text)
Print Book, Czech, 2018
1. vydání
Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, Praha, 2018