Front cover image for Ageus : budování chrámu v Judsku perské doby

Ageus : budování chrámu v Judsku perské doby

Jan Rückl (Commentator for written text)
Print Book, Czech, 2018
1. vydání
Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, Praha, 2018