Front cover image for De IJsselkogge : Hanzeverleden boven water

De IJsselkogge : Hanzeverleden boven water

Op 10 februari 2016 werd het wrak van een vijftiende-eeuws koggeschip uit de IJssel gelicht. Deze onderneming was de meest complexe en grootschalige scheepsarcheologische lichting in Nederland tot dan toe. 0Het boek brengt de geschiedenis van deze in nationaal en internationaal opzicht belangwekkende vondst tot leven. Het boek bevat naast een gedetailleerd verslag van de lichting en het documentatie- en reconstructieproces, een rijk beeld van de historische context van het schip. Zo worden vondsten uit het wrak, geologische gegevens en historische kaarten geraadpleegd om de opmerkelijke positie van de vindplaats te interpreteren in verband met middeleeuws watermanagement.0Naast de geschiedenis wordt ook het toekomstperspectief van de IJsselkogge belicht. Na de conservering, die ongeveer zes jaar in beslag neemt, zal de IJsselkogge in Kampen te bewonderen zijn. Voor iedereen die niet kan wachten biedt dit boek alvast een uniek perspectief op de vondst van een scheepstype dat een belangrijke rol heeft gespeeld in onze geschiedenis.00Exhibition: Stedelijk Museum Kampen, The Netherlands (05.10. - 01.12.2019)
Print Book, Dutch, 2019
Stichting Matrijs, Utrecht, 2019