Front cover image for Kontrolʹ toplivosoderzhashchikh materialov v pomeshchenii 504/2 obʺekta "Ukrytie"

Kontrolʹ toplivosoderzhashchikh materialov v pomeshchenii 504/2 obʺekta "Ukrytie"

E. D. Vysotskiĭ (Author)
Print Book, Russian, 2013
Institut problem bezopasnosti AĖS NAN Ukrainy, Chernobylʹ, 2013