Front cover image for Bankboken. Hur banker fungerar, drivs och regleras

Bankboken. Hur banker fungerar, drivs och regleras

Att kanalisera pengar mellan de som har pengar att avvara och de som behöver låna har varit en nyckelfunktion för banker i många hundra år och kommer sannolikt att förbli så under en överskådlig framtid. I?Bankboken? behandlas hur moderna banker styrs och regleras, vilka rapportkrav de omfattas av och hur riskhanteringen organiseras och utformas. Boken innehåller utförliga beskrivningar av de många bankspecifika begrepp som förekommer inom bankbranschen och sätter dem i sitt sammanhang. Med avstamp i bankens historia åskådliggörs hur banker omformats från små, enkla företag till stora finansiella varuhus som idag utmanas av digitalisering och en allt striktare reglering. Andra områden som diskuteras är bland annat: hur den tekniska utvecklingen inverkar på banker och vilka effekter den kan tänkas ha på bankernas roll i framtiden, vikten av att särskilja mellan banker och de människor som arbetar där, bankernas roll i samhället och varför de behövs som ett smörjmedel i ekonomin
Print Book, Swedish, 2019
Studentlitteratur, Lund, 2019