Front cover image for Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych

Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych

eBook, Polish, 2019
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2019