Front cover image for Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2017 : choroby, szkodniki, chwasty, bioregulatory

Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2017 : choroby, szkodniki, chwasty, bioregulatory

Print Book, Polish, 2017]
Hortpress, [Warszawa, 2017]