Front cover image for Memorandum dotyczące polityki kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelnich : praca zbiorowa

Memorandum dotyczące polityki kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelnich : praca zbiorowa

Print Book, Polish, 2016
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016