Front cover image for Z wielką historią w tle : [pakiet filmów]

Z wielką historią w tle : [pakiet filmów]

DVD Video, Polish, [2011]
TiM Film Studio, Warszawa, [2011]