Front cover image for Pierścień wiodący pocisku : patent dodatkowy do patentu nr 24282 : opis patentowy : nr 26140 : Kl. 72 d, 20

Pierścień wiodący pocisku : patent dodatkowy do patentu nr 24282 : opis patentowy : nr 26140 : Kl. 72 d, 20

Print Book, Polish, 1938
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1938