Front cover image for Zapalnik uderzeniowy : patent dodatkowy do patentu nr 25234 : opis patentowy : nr 26134 : Kl. 72 i, 3/09

Zapalnik uderzeniowy : patent dodatkowy do patentu nr 25234 : opis patentowy : nr 26134 : Kl. 72 i, 3/09

Print Book, Polish, 1938
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1938