Front cover image for Skorupy pocisków, min, bomb, granatów ręcznych oraz płaszcze łusek nabojowych i ich części składowe : patent dodatkowy do patentu nr 24665 : opis patentowy : nr 24666 : kl. 72 d, 16/01

Skorupy pocisków, min, bomb, granatów ręcznych oraz płaszcze łusek nabojowych i ich części składowe : patent dodatkowy do patentu nr 24665 : opis patentowy : nr 24666 : kl. 72 d, 16/01

Print Book, Polish, 1937
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1937