Front cover image for Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 r. = Management of non-profit organizations in 2017

Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 r. = Management of non-profit organizations in 2017

Print Book, Polish, 2019
Urząd Statystyczny w Krakowie = Statistical Office in Kraków, Warszawa, 2019