Front cover image for Ambachtelijke productie in steden : een inventarisatie en analyse op hoofdlijnen van archeologische aanwijzingen voor ambachtelijke productie in steden in de late middeleeuwen en nieuwe tijd

Ambachtelijke productie in steden : een inventarisatie en analyse op hoofdlijnen van archeologische aanwijzingen voor ambachtelijke productie in steden in de late middeleeuwen en nieuwe tijd

A.L. Blonk-van den Bercken (Author), A. Verhoeven (Author), H. van Londen (Author), J.W.M. Oudhof (Author), G. Overmars (Author), M.E. Lobbes (Author), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Publisher)
'Een essentieel kenmerk van steden uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd is de aanwezigheid van een grote variatie aan ambachtslieden. In deze synthese wordt geëvalueerd wat de stand van zaken is ten aanzien van de archeologische kennis van deze ambachten. Daarvoor zijn alle verwijzingen naar ambachten geïnventariseerd die in archeologische rapporten uit de jaren 1997-2017 te vinden zijn. De inventarisatie leverde honderden vindplaatsen op van ambachtelijke productie in steden, of vlak daarbuiten. Deze synthese geeft een overzicht van alle bijna 70 ambachten waarvan sporen of vondsten zijn teruggevonden in 42 Nederlandse steden. Enkele ambachten worden uitgebreid besproken, waarbij sporen en vondsten worden gekoppeld aan dat ambacht. Met het overzicht wordt een kennislacune ingevuld. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. '.-- Uitgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
eBook, Dutch, [2020]
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, [2020]