Front cover image for Polityka społeczna w XXI wieku : przegląd badań

Polityka społeczna w XXI wieku : przegląd badań

Print Book, Polish, 2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 2019