Front cover image for Dekolonizacja Collegium Maius : interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej

Dekolonizacja Collegium Maius : interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej

Print Book, Polish, 2020
Wydawnictwo PSP, Poznań, 2020