Front cover image for Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przededniu II Wojny Światowej : materiały sesji naukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 1995 roku

Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przededniu II Wojny Światowej : materiały sesji naukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 1995 roku

Print Book, Polish, 1996
Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", Toruń, 1996