Front cover image for Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

eBook, Polish, 2018
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2018