Front cover image for Ochrona przed dyskryminacją w Polsce : stan prawny i świadomość społeczna : wnioski i rekomendacje RPO

Ochrona przed dyskryminacją w Polsce : stan prawny i świadomość społeczna : wnioski i rekomendacje RPO

Print Book, Polish, 2020
Stan prawny na 30 września 2020
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 2020