Front cover image for Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne

Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne

Print Book, Polish, 2021
Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2021