Front cover image for Atlas statystyczny województwa dolnośląskiego = Statistical atlas of dolnośląskie voivodship

Atlas statystyczny województwa dolnośląskiego = Statistical atlas of dolnośląskie voivodship

Print Book, Polish, 2018
Urząd Statystyczny, Wrocław, 2018