Front cover image for Illustrerad farmakologi

Illustrerad farmakologi

Hege Thoresen (Editor), Terje Simonsen (Editor), Elisabet Roman (Translator)
Illustrerad farmakologi förklarar på ett lättillgängligt sätt hur läkemedel tas upp av kroppen och transporteras med blodet dit där de ska verka, hur de verkar, hur länge de finns kvar i kroppen samt hur de utsöndras. Boken ger också grundläggande kunskaper i hur läkemedel inverkar på varandras respektive effekter..
Print Book, Swedish, 2021
Upplaga 1:1
Studentlitteratur AB, Lund, 2021