Front cover image for Konsekwencje pandemii COVID-19 : świat i gospodarka

Konsekwencje pandemii COVID-19 : świat i gospodarka

Print Book, Polish, 2020
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 2020