Front cover image for Тамирын Улаан Хошууны хуннугийн соёл : (2017 оны малтлага судалгааны ур дун)

Тамирын Улаан Хошууны хуннугийн соёл : (2017 оны малтлага судалгааны ур дун)

Print Book, Mongolian, 2021
Адмон Принт ХХК, Ulaanbaatar, 2021