Front cover image for Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2019 r. = Management of non-profit organizations in 2019

Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2019 r. = Management of non-profit organizations in 2019

Print Book, Polish, 2021
Główny Urząd Statystyczny : Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa, Kraków, 2021