Front cover image for Teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie

Teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie

Print Book, Polish, 2021
Wydanie I, stan prawny 1 września 2021 r
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków, 2021