Front cover image for Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie : raport końcowy

Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie : raport końcowy

eBook, Polish, 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Departament Rozwoju Reginalnego, Białystok, 2021