Front cover image for Novejša slovenska leksika V povezavi s spletnimi jezikovnimi viri

Novejša slovenska leksika V povezavi s spletnimi jezikovnimi viri

Znanstvena monografija se v grobem deli na dva dela, in sicer na teoretično oz. leksikološko-leksikografsko obravnavo novonastale leksike in na urejeno gradivno predstavitev z obsežnima seznamoma nove leksike s pomenotvornega in besedotvornega vidika. Seznam novejšega besedja je z leksemskega in pomenotvornega vidika nadgradila mag. Alenka Gložančev s sodelovanjem strokovne sodelavke Lučke Uršič. Drugi, besedotvorni seznam je delo doc. dr. Primoža Jakopina s sodelovanjem mlade raziskovalke Mije Michelizza. Koordinatorsko in uredniško delo v smislu ureditve naštetih vsebin v samostojno publikacijo in delne vsebinske prispevke k posameznim poglavjem pa je opravila nosilka projekta doc. dr. Andreja Žele
eBook, Undefined, 2009
ZRC SAZU, Založba ZRC, Ljubljana, 2009
1 Online-Ressource (408 p.)
9789610503927, 9789612541248, 9610503926, 9612541248
1366209082
Slovenian