Front cover image for Ordonantie Albertine op de policye ende administratie vande goeden ende innekomen der Stadt van Antwerpen ende t'ghene daer af dependeert

Ordonantie Albertine op de policye ende administratie vande goeden ende innekomen der Stadt van Antwerpen ende t'ghene daer af dependeert

Print Book, Dutch, 1618
by Geeraerdt van Wolsschaten, #naest het clooster van S. Michiels, inden A.B.#, T'Antwerpen, 1618
[8], 102, [2] p. ; in-4.
150330414