Front cover image for Koninghlycke triomphe van sijne doorluchtighe hoogheydt Carolus IV. hertoch van Lothryck, Barri &c. nu koningh door het af-schieten van den voghel der coloveniers gulde binnen Brussel : waer-inne alle vieringhen, beschincken, blijde feesten ende triom[p]hante spelen (welcke gedurende sijne koningh-feeste zijn op-gericht) verhaelt worden

Koninghlycke triomphe van sijne doorluchtighe hoogheydt Carolus IV. hertoch van Lothryck, Barri &c. nu koningh door het af-schieten van den voghel der coloveniers gulde binnen Brussel : waer-inne alle vieringhen, beschincken, blijde feesten ende triom[p]hante spelen (welcke gedurende sijne koningh-feeste zijn op-gericht) verhaelt worden

Print Book, Dutch, 1649
by Guilliam Scheybels, Tot Brussel, 1649
18 cm.
150392754