Front cover image for Water management, communities, and environment : the Low Countries in comparative perspective, c. 1000 - c. 1800 = Waterbeheer, gemeenschappen en de natuurlijke omgeving : de Lage Landen in comparatief perspectief, c. 1000 - c. 1800

Water management, communities, and environment : the Low Countries in comparative perspective, c. 1000 - c. 1800 = Waterbeheer, gemeenschappen en de natuurlijke omgeving : de Lage Landen in comparatief perspectief, c. 1000 - c. 1800

Meer dan in andere landen speelde het waterbeheer in de Lage Landen een bijzonder belangrijke rol tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijden. Zowel de mens als de steeds wijzigende ecologische omstandigheden hadden een sterke impact op het landschap. De oplossingen, die men voor het waterbeheer vond, varieerden sterk. De auteurs van dit Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis benadrukken vooral de interacties tussen samenleving en milieu: met name sociaal-politieke en sociaal-economische factoren bieden een verklaring voor het welslagen en de duurzaamheid van bepaalde maatregelen. De verschillende casestudies worden ingeleid door Martin Reuss, een specialist inzake waterbeheer uit de Verenigde Staten
Print Book, English, 2006
Academia Press, Gent, 2006