Front cover image for Ameryka w pamiętnikach Polaków

Ameryka w pamiętnikach Polaków

Print Book, Undefined, 1975
164683460
Antologia. Wybór i komentarze Bodgan Grzeloński. (Red. Adela Grochowska. 1.wyd.)<br>Warszawa: Interpress 1975. 305 S.,22 Taf.u. Kt. [Amerika in poln. Erinnerungen, poln.]