Front cover image for Najważniejszy dzień 111394 roku

Najważniejszy dzień 111394 roku

Print Book, Polish, 1985
Wydawn. "Śląsk", Katowice, 1985