Front cover image for Voldssamfunnets undergang : om disiplineringen av Norge på 1600-tallet

Voldssamfunnets undergang : om disiplineringen av Norge på 1600-tallet

Print Book, Norwegian, ©1999
Universitetsforl., Oslo, ©1999