Front cover image for Människan i luften. Human factors för A-certifikat med frågebank : anpassad till JAR-FCL

Människan i luften. Human factors för A-certifikat med frågebank : anpassad till JAR-FCL

Print Book, Swedish, [1997]
KSAK Service AB (KSAB) : Depart pilotutveckling, Bromma, [1997]