Front cover image for Infektionsmönster och värdväxtskillnader vid Melampsora-angrepp i Salixodlingar : Infection patterns and host differences in Melampsora attacks on Salix plantations

Infektionsmönster och värdväxtskillnader vid Melampsora-angrepp i Salixodlingar : Infection patterns and host differences in Melampsora attacks on Salix plantations

Print Book, Swedish, 1985