Front cover image for Fältförsök 1969 med gallringsmaskin typ tornsvängkran : Field trials 1969 with thinning machine type tower crane

Fältförsök 1969 med gallringsmaskin typ tornsvängkran : Field trials 1969 with thinning machine type tower crane

Print Book, Swedish, 1970